ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
KOLDE AERODÜNAAMIKA UURIMINE MUDELI ABIL; pp. 308–323
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.06

Authors
J. V. Ivanov, Ü. Saar, H. Sui
Back to Issue