ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ДИНАМИКА НАГРЕВА И НЕКОТОРЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 297–307
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.05

Author
K. Kuiv
Back to Issue