ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
GENERAATORÕLI TERMOPOLÜMERISATSIOON; pp. 286–296
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.04

Author
K. Vallas
Back to Issue