ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ДЕЙСТВИЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА КЕРОГЕН СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 276–285
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.03

Authors
Aleksandra Fomina, Z. A. Degtereva
Back to Issue