ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ РАСПЛАВА ЗОЛЫ КУКЕРСИТА; pp. 267–275
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.02

Author
M. Kiiler
Back to Issue