ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
СОРБЦИОННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ; pp. 255–266
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.01

Author
L. Polozova
Back to Issue