ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИКТУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ; pp. 167–170
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.2.06

Author
O. A. Maddison
Back to Issue