ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
PÕLEVKIVI KUUMGAASI OMADUSTEST JA PÕLETAMISE ALUSTEST; pp. 153–166
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.2.05

Author
L. Käärma
Back to Issue