ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
EESTI NSV KOLHOOSIDE ELAMUTSOONIDE ELEKTRILISEST KOORMUSEST; pp. 141–152
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.2.04

Author
F. Novod
Back to Issue