ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭСТОНСКОГО СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 129–140
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.2.03

Authors
N. Lutskovskaja, J. Kazakov
Back to Issue