ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
PÕLEVKIVI KOKSILISTE JÄÄKIDE PÕLETAMISEST; pp. 69–81
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.06

Author
R. Uuesoo
Back to Issue