ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О ВЛИЯНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕ- СКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ ПОЛУКОКСОВАНИИ СЛАНЦА (ГАЗОПРОТИВОТОЧНЫЙ ПРОЦЕСС); pp. 55–68
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.05

Authors
S. Faingold, A. Milk
Back to Issue