ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 42–54
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.04

Author
Aleksandra Fomina
Back to Issue