ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ФРАКЦИЙ НЕКОТОРЫХ ГЛИН ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 22–41
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.03

Author
N. Dilaktorski
Back to Issue