ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ; pp. 3–11
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.01

Author
Feodor Klement
Back to Issue