ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРИСТАЛЛОФОСФОРАХ; pp. 12–21
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.1.02

Author
Tš. B. Luštšik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)