ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia

МЕТОДИКА ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДАТИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ; pp. 284–288

Full article in PDF format | 10.3176/chem.geol.1977.4.05

Authors
Galina Hütt, Jaan-Mati Punning, Anton Smirnov

Abstract

References

Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)