ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia

СИНТЕЗ ИЗ dl-α-TOKOФEPOЛA ИЗОПРЕНА; pp. 271–274

Full article in PDF format | 10.3176/chem.geol.1977.4.03

Authors
K. Lääts, Aili Kogerman, Kadri Ammon

Abstract

References

Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)