ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia

ТРИЭТАНОЛАМИНОВЫЕ СОЛИ ВТОРИЧНЫХ АЛКИЛСУЛЬФОЭФИРОВ И ИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА; pp. 264–270

Full article in PDF format | 10.3176/chem.geol.1977.4.02

Authors
S. Faingold, Tatjana Lesment, N. Maspanov, E. Gordejeva

Abstract

References

Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)