ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ O-ЭТИЛ-5-(ß-ЭТИЛМЕРКАПТOЭТИЛ) МЕТИЛТИОФОСФОНАТА И ЕГО МЕТИЛСУЛФОМЕТИЛАТА В СИСТЕМЕ ОКТАНОЛ–ВОДА. РОЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА; pp. 242–244
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.14

Authors
Peeter Sikk, Aavo Aaviksaar, A. Abduvahhabov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)