ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ N-ПРОИЗВОДНЫХ ß-АМИНО-АЛКИЛ ПРОПИОНАТОВ; pp. 185–190
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.04

Authors
Arno Kuusk, N. Maspanov, Ingeborg Veldre, Reet Priiman, S. Faingold
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)