ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЯ ДИМЕТИЛАДИПАТА 2-ЭТИЛ ГЕКСАНОЛОМ; pp. 172–176
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.02

Authors
Sibille Mueller, Aarne Männik, Aleksandra Fomina, A. Kutsenko, G. Lõssenko
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)