ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИ АЛИФАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ КУКЕРСИТА; pp. 152–154
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.2.11

Authors
Kai Kuningas, Kaarli Urov, Silvia Rang, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)