ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ РАЗВЕДКИ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ ПОДСЧЕТА И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НА ЭВМ; pp. 134–142
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.2.08

Author
K. Orgla
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)