ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ ДИМЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ С НОРМАЛЬНОЙ И РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПЬЮ; pp. 72–74
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.1.11

Authors
Tiina Linnas, Oskar Kirret
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)