ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КИНETИKA COBMECTHOЙ OKИCЛИTEЛЬHOЙ ФОТОДЕГРАДАЦИИ БЕНЗ(a)ПИРЕНА И 7,12-ДИМЕТИЛ БЕНЗ (a) АНТРАЦЕНА; pp. 247–249
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.12

Authors
Lia Paalme, Annika Lopp, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)