ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 2-ХЛОР-З-ПЕНТЕНА К ХЛОРПРОИЗВОДНЫМ ЭТЕНА; pp. 244–245
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.10

Authors
K. Lääts, Heino Rang, V. Tshernyshov, Ilme Kalja, Mihkel Koel
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)