ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
АНАЛИЗ ФАКТОРА ЗАТУХАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ МЕТИЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИОНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА; pp. 199–205
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.04

Author
P. Põldoja
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)