ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
НАСАДКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ НАБЛ ДЕНИИ С КВАРЦЕВЫМИ ГРАВИМЕТРАМИ; pp. 79–80
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.13

Authors
N. Lump, Heldur Sildvee
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)