ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ НАПОРА ВДОЛЬ ПОТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД; pp. 72–75
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.11

Author
Leo Vallner
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)