ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
50 EV MASS SPECTRA OF 1- AND З-n-ALKYL-SDESTITUTED CYCLOPENT-1-ENES; pp. 3–15
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.01

Authors
Silvia Rang, Anne Talvari, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)