ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА СО СМЕСЬЮ ЕГО ИЗОМЕРНЫХ ГИДРОХЛОРИДОВ; pp. 313–315
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.08

Authors
J. Lasn, Guido Rajalo
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)