ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА; pp. 304–312
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.07

Author
H. Stumbur
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)