ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦА ИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ; pp. 275–283
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.04

Authors
Galina Hütt, Kai Vares, Anton Smirnov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)