ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СИНТЕЗ ИЗ dl-α-TOKOФEPOЛA ИЗОПРЕНА; pp. 271–274
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.03

Authors
Koit Lääts, Aili Kogerman, Kadri Ammon
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)