ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ТРИЭТАНОЛАМИНОВЫЕ СОЛИ ВТОРИЧНЫХ АЛКИЛСУЛЬФОЭФИРОВ И ИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА; pp. 264–270
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.02

Authors
S. Faingold, Tatjana Lesment, N. Maspanov, E. Gordejeva
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)