ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ДЕАЛКИЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ХЛОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ; pp. 100–107
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.11

Authors
S. Faingold, Heli Voore
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)