ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЖИДКОЙ И ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА ВЕЛИЧИНУ ОБЪЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОЧНОСТЬ СЛАНЦЕЗОЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО; pp. 91–99
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.10

Authors
E. A. Galibina, N. Dilaktorski, L. Tamm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)