ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛАНЦЕЗОЛЬНЫХ ШЛАКОВ В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО; pp. 81–90
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.09

Authors
J. Lasn, N. Dilaktorski
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)