ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ФАКЕЛА РАДИОМЕТРАМИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА; pp. 75–80
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.08

Authors
Ilmar Öpik, Arvo Ots
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)