ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ. СВЯЗАННЫХ С ОДНОЙ КВАДРАТУРНОЙ ФОРМУЛОЙ; pp. 44–56
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.06

Author
M. Levin
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)