ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ПОЛНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЙ В СЛОИСТЫХ ФОТОУПРУГИХ МОДЕЛЯХ; pp. 38–43
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.05

Author
Hillar Aben
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)