ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЯХ УПРУГИХ ПЛАСТИНОК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ; pp. 31–37
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.04

Author
Leo Ainola
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)