ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ БАНАХА; pp. 24–30
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.03

Author
Sulev Ulm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)