ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
Archive


Proceedings. Toimetised

2008– . . . .: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences

1963–1966: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria

1960–1962: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria

1956–1960: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria

1952–1955: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised


Physics. Mathematics

1990–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics


Chemistry

1990–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry

1978–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry

1967–1977: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia


Engineering

2007–2013: Estonian Journal of Engineering

1995–2006: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering


Earth Sciences

2007– . . . .: Estonian Journal of Earth Sciences

2007– . . . .: Oil Shale

1990–2006: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology

1978–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology

1967–1977: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia


Biology. Ecology

2007–2014: Estonian Journal of Ecology

1997–2006: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology. Ecology

1991–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology

1990–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology

1956–1966: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria


Linguistics

2000– . . . .: Linguistica Uralica

2011– . . . .: Emakeele Seltsi aastaraamat


History. Archaeology

2004– . . . .: ACTA Historica Tallinnensia

2004– . . . .: Estonian Journal of Archaeology


Social Sciences

2008– . . . .: Trames. A Journal of the Humanities and Social Sciences