ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
ESTONIA’S GEOPOLITICAL SITUATION AS FOUND IN ISTVÁN CSEKEY’S WORKS; pp. 99–108
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2018.1.05

Author
Andres BERECZKI
Abstract

How did a highly educated scholar of law who was well-versed in European culture and politics view Estonia’s international relations and its geopolitical situation throughout the 1920s and early 1930s? Examining István Csekey’s works provides an answer to this question, one which bears particular relevance to events occurring today.

References

1.        This lecture was given at the Péter Domonkos Memorial Conference held on January 16, 2016 and contains a section of a soon-to-be published examination of Professor István Csekey’s works on Estonian history.

 

2.        Bereczki, A. Eesti ja Soome rahvuspoliitika kajastumine Ungaris kahe maailmasõja vahelisel ajajärgul. – Akadeemia, 2005, 17, 2, 256–303.

3.        Csekey, I. Észtország története a világháború után. (Történelem a világháború után, 5.) Budapest, 1931, 18; Csekey, I. Észtország állammá alakulásának története és államrendje. Klny. [Offprint] a Kecskeméten működő egyetemes ref. jogakadémia százéves fennállása alkalmából kiadott “Emlékkönyv”-ből. Hírlapkiadó és Nyomda, Kecskemét, 1932, 3.

4.        Csekey, I. Észtország története a világháború után, 18–19; Csekey, I. Észtország állammá alakulásának története és államrendje, 3.

5.        Csekey, I. Az Észt Köztársaság alkotmánya és a Baltikum világpolitikai helyzete. – Magyar Kisebbség, 1926, 5, 4, 13–14.

6.        Csekey, I. A Baltikum és a szovjet. – Budapesti Hírlap, 20.12.1924; Csekey, I. Az Észt Köztársaság alkotmánya és a Baltikum világpolitikai helyzete, 14.

7.        Csekey, I. A Baltikum és a szovjet, 2; Csekey, I. Az Észt Köztársaság alkotmánya és a Baltikum világpolitikai helyzete, 14–15.

8.        Csekey, I. Az észt “államvén” Varsóban. – Budapesti Hírlap, 13.2.1930.

9.        Csekey, I. A finn-hid problémája. – Magyar Külpolitika, 1929, 10, 12, 11.

10.     Ibid.

11.     Ibid.

12.     Csekey, I. Észtország története a világháború után, 41; Csekey, I. Észtország állammá alakulásának története és államrendje, 19.

13.     Csekey, I. Észtország története a világháború után, 38; Csekey, I. Észtország állammá alakulásának története és államrendje, 17.

14.     Csekey, I. Észtország története a világháború után, 29; Csekey, I. Észtország állammá alakulásának története és államrendje, 18.

15.     Csekey, I. Az észtországi kommunista puccskísérlet. – Magyarság, 12.12.1924.

16.     Csekey, I. A Baltikum és a szovjet, 2.

17.     Csekey, I. Az Észt Köztársaság alkotmánya és a Baltikum világpolitikai helyzete, 15–16.

18.     Ibid., 16–17.

19.     Csekey, I. Hólepte orosz mezőkön… – In: Északi írások. Pfeifer Ferdinánd (Zeidler testvérek) Nemzeti Könyvkereskedése, Budapest, 1928, 18.

20.     Csekey, I. A szovjet államszemlélete. (Széphalom-Könyvtár, 25.) Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, Szeged, 1932, 7

 

Back to Issue