ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

GRUUSIA-ABHAASIA SÕDA ABHAASIA EESTLASTE MÄLESTUSTES; pp. 112–141

Full article in PDF format | doi: 10.3176/hist.2016.1.06

Author
Aivar JÜRGENSON

Abstract

Artiklis on suulise ajaloo meetodil analüüsitud sõjamälestusi aastatest 1992–1993, mil toimus Gruusia-Abhaasia sõda. Intervjuud on tehtud Abhaasias aastail 2008–2015 seal elavate eestlastega, kes ei evakueerunud sõja ajal Eestisse, vaid jäid kodupaika elama. Autori eesmärk pole sõja­sünd­muste rekonstrueerimine, vaid välja selgitada, kuidas sõda mäletatakse, kuidas sellest räägitakse ja missuguseid eesmärke jutustatud sõjalood teenivad, sh seda, kuidas seostub jutustatu Abhaasia identiteediloome peavooluga.


References

1. Beltadze, G. Kamouss: nõiajahid on jälle moes! – Postimees, 14.1.2015.

2. Vt Coffman, E. M. Talking about war: reflections on doing oral history and military history. – The Journal of American History, 2000, 87, 2, 582.

3. Neisser, U., LibbyL. K. Remembering life experiences. – Rmt: The Oxford Handbook of Memory. Toim E. Tulving, F. I. M. Craik. Oxford University Press, 2005, 318.

4. Horowitz, R. Oral history and the story of America and World War II. – The Journal of American History, 1995, 82, 2, 617, 622.
https://doi.org/10.2307/2082191

5. Kõresaar, E. Veteranide elulugudest ja sõjamälu ühisusest. – Sirp, 24.1.2014. (http://www.sirp.ee/ s1-artiklid/c9-sotsiaalia/2014-01-24-12-49-29/, vaadatud 12.9.2016).

6. Kõresaar, E. Boris Takk – the ambiguity of war in a post-soviet life story. – Rmt: Soldiers of Memory. World War II and Its Aftermath in Estonian Post-Soviet Life Stories. Koost E. Kõre­saar. Rodopi, Amsterdam, 2011, 357.

7. Laar, M. Impeeriumi vastulöök. Vene-Gruusia sõda, august 2008. Read, Tallinn, 2014, 28.

8.     Aчугба T. A. История Абхазии в датах. Сухум, 2011, 109–111.

9. Samas, 116, 117; Companjen, F. The war in South Ossetia. August 2008: four perspectives. – Rmt: Exploring the Caucasus in the 21st Century. Pallas Publications, Amsterdam, 2010, 189; Haindrava, I. Perceptions of the Georgian–Abkhaz conflict before August 2008. – Rmt: Trans­formation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Koost A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 7. http://www.c-r.org/sites/cr.org/files/ Georgian%20Perspective_ Transformation%20of%20Georgian%3AAbkhaz%20Conflict_201102_ENG.pdf (vaadatud 14.5.2013).

10. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса “грузинских беженцев”. Академия наук Абхазии, Сухум, 2006, 13, 14; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 120, 129, 132–133.

11. Companjen, F. The war in South Ossetia, 188; Haindrava, I. Perceptions of the Georgian–Abkhaz conflict before August 2008, 9.

12. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре? Hokkaido University, Sapporo, 2001, 25; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 171.

13. Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes. Olion, Tallinn, 2009, 222.

14. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса “грузинских беженцев”, 42; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 174; Jojua, D. Abkhazia in 1992–2011. – Rmt: Gamakharia, J. (toim). Abkhazia: Assays from the History of Georgia. Ministry of Education and Culture of Abkhazia, Institute of History and Ethnology of Iv. Javakhishvili, Tbilisi, 2011, 469.

15. Vt Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 175.

16. Varem gruusiapäraselt Gantiadi.

17. Tõlge: “Sõda.” Intervjueeritava kõrval istub samal ajal tema õde ja kommenteerib, et rääkijal on sageli tähenduslikke ilmutusi.

18. Tõlge: “Auto esilatern.”

19. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 39; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 178; Бройдо А. Непокорный умирает стоя: война 1992–1993 годов и этно­психология абхазов. Научное издание, Сухум, 2010, 44.

20. Grusiinide etniline rühm.

21. Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 166, 178; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.). Вопросы военно-политической истории Абхазии. Сухум, 2008, 118.

22. Õigus, A.-L. Kuidas kulges Abhaasia eestlaste Eestisse toomine. – Esmaspäev, 16.11.1992.

23. Tõlge: “Elektrilühtrid.”

24. Venekeelne intervjuu, tõlkinud A. Jürgenson.

25. Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 241, 245, 255–256.

26. Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. 2010. Tbilisi, 248.

27. Tšetšeenide väekontingendi ülemana osales sõjas Šamil Bassajev, kellest sõja lõpu poole sai Kaukaasia Mägirahvaste Konföderatsiooni ühendatud vägede ülem (Mölder, A. Riigita rahvad: Kaukaasia. – MTÜ Loodusajakiri, 2012, 70).

28. Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 142 jj.

29. Samas, 241 jj.

30. Samas, 10.

31. Халидов Д. Ш. Северный Кавказ в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Международный центр кавказоведения, Сухум, 2014, 61.

32. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 53.

33. Kaas, K. Abhaasia sünge pitser. – Postimees, 24.5.2008. http://sudoku.postimees.ee/250508/esileht/ ak/332733.php?abhaasia-sunge-pitser (15.3.2013); Pruuli, T. Abhaasia kilde. – GO Reisiajakiri, 2012, 2, 32.

34. Бройдо А. Непокорный умирает стоя, 105.

35. Vt ka Ruussaar, A. Nad tulid tagasi. – Päevaleht, 23.11.1992.

36. Svaanid – grusiinide etniline rühm.

37. Ruussaar, A. Eestlaste elust Abhaasia segaduses. – Rahva Hääl, 7.11.1992.

38. Бройдо А. Непокорный умирает стоя, 53.

39. Hovhannes Bagramjan (1897–1982) – NSV Liidu armee marssal, rahvuselt armeenlane.

40. Халидов Д. Ш. Северный Кавказ в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.), 55; Ishkhanyan, V. Abkhazia armenians: holding a home in an unstable territory. – AGBU News. http://web.archive.org/web/20120913083239/http://www.agbu.org/publications/article.asp?A_ID=159 (vaadatud 12.9.2016); vt ka Арвеладзе Б., Мибчуани Т. Армянский батальoн имени Баграмяна и етночистка грузин в Абхазии. Универсам, Тбилиси, 2009, 94.

41.  Tõlge: “Eesti Laskurkorpus.”

42. Fuchs-Heinritz, W. Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden. Westdeutsche Verlag, Wiesbaden, 2000, 48.
https://doi.org/10.1007/978-3-322-92438-4

43. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса “грузинских беженцев”, 50–51; Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта. Академия наук Абхазии, Сухум, 2007, 16; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 108; Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 32; Francis, C. Conflict Resolution and Status. The Case of Georgia and Abkhazia (1989–2008). Brussels University Press, 2011, 87.

44. Troitski, A. Putinismi diskreetne võlu. – Postimees, 20.2.2016.

45. IDP – internally displaced persons.

46. http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html, viimati vaadatud 31.3.2016.

47. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса “грузинских беженцев”, 55; Aвидзба A. Ф. Oтечест­венная война (1992–1993 гг.), 471.

48. Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. Tbilisi, 2010, 248.

49. Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 102, 115, 137; Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 36–37.

50. Tõlge: “Koguni.”

51. Tõlge: “Testida Vene relvastust.”

52. Baltikumi sportlastest-snaipritest kirjutab näiteks ajaloolane A. Avidzba (Aвидзба A. Ф. Oтечест­венная война (1992–1993 гг.), 137).

53. Tõlge: “Me toetame sind.”

54. Tõlge: “Eesti ühingu liikmed.”

55. Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 205.

56. Samas, 186.

57. Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes, 259.

58. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 94; Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork. – Rmt: Searching for Peace in Europe and Eurasia. Koost P. van Tongeren, H. van de Veen, J. Verhoeven. Boulder, London, 2002, 420.

59. Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 192–193.

60. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 94–95.

61. Samas, 100; Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 421.

62. Boscoboinik, A. Introduction. Risks and fears from an anthropological viewpoint. – Rmt: The Anthropology of Fear. Cultures beyond Emotions. Koost A. Boscoboinik, H. Horàkovà. LIT Verlag, Zürich, 2014, 10.

63. Douglas, M. Risk and Blame. Essays in Cultural Theory. Routledge, London, 1992, 46.
https://doi.org/10.4324/9780203430866

64. Boscoboinik, A. Introduction, 16.

65. http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html, viimati vaadatud 31.3.2016.

66. Nt Ачугба Т. А. Родину надо беречь. Международный центр кавказоведения, Сухум, 2014, 73–81.

67. Horàkovà, H. Culture and politics of fear and violence in South Africa. – Rmt: The Anthropology of Fear. Cultures beyond Emotions. Toim A. Boscoboinik, H. Horàkovà. LIT Verlag, Zürich, 2014, 29.

68. Ka taoliste õnnetusjuhtumite tähistamiseks on Abhaasias mälestusmärgid.

69. Fuchs-Heinritz, W. Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, 16.

70. Vt pikemalt Jürgenson, A. Ajalugu, sõda, ajaloosõda. Abhaasia-Gruusia vastuolud ja nende tõlgendused. – Acta Historica Tallinnensia, 2013, 19, 147 jj.


Back to Issue