ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 21, Issue 1, 2015

DISTSIPLIIN JA SELLE TAGAMINE EESTI VABRIKUTÖÖSTUSES 19. SAJANDI TEISEL POOLEL NING 20. SAJANDI ALGUL; pp. 3–22
Maie PIHLAMÄGI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ETNILINE JA RAHVUSLIK. ETNOKULTUURILISTEST PROTSESSIDEST EESTI IDADIASPORAAS; pp. 23–50
Aivar JÜRGENSON
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KONTRREVOLUTSIOONI VASTU VÕITLEMISE KOMISJONID ENAMLASTE TERRORIPOLIITIKA TÄIDEVIIJATENA EESTIS AASTAIL 1918–1919; pp. 51–68
Taavi MINNIK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

HITLERI VÕIMULETULEK SAKSAMAAL JA BALTI RIIGID 1933. AASTAL – VÄLISPOLIITILINE ASPEKT; pp. 69–105
Magnus ILMJÄRV
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

CLAIMING ETHNICITY IN OVERLAPPING DIASPORIC CONDITIONS: ESTONIAN AMERICANS AND ACADEMIC MOBILITY DURING THE COLD WAR; pp. 106–124
Maarja MERIVOO-PARRO
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format