ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 18, Issue 1, 2012
VABARIIGID JA KOMITEED: MASSILIIKUMINE EESTI VALDADES 1905. AASTAL MIKROAJALOOLISES MÕÕTKAVAS; pp. 3–47
Toomas Karjahärm
PDF | Abstract & References in HTML

MEREMEHED RINDEL: MEREDESSANTPATALJON EESTI VABADUSSÕJAS; pp. 48–72
Arto OLL
PDF | Abstract & References in HTML

THE FORMATION OF THE BALTIC CLAUSE. A FINNISH INITIATIVE?; pp. 73–96
Antti-Jussi NYGÅRD
PDF | Abstract & References in HTML

THE MOVEMENT TO ESTONIANIZE SURNAMES IN INTERWAR ESTONIA; pp. 97–107
Toivo U. RAUN
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI TELEVISIOONI RASKUSTEST SOOME TV “KATMISEL” EKP VÕITLUS “KODANLIKU TELEVISIOONI” VASTU; pp. 108–141
Marek MIIL
PDF | Abstract & References in HTML

NÕUKOGUDE AEG NÄHTUNA ERINEVATE MÄLUKOGUKONDADE SILMADE LÄBI; pp. 142–158
Aili Aarelaid-Tart
PDF | Abstract & References in HTML