ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 15, Issue 1, 2010

MAA – MEIE EMA, ILM – MEIE ISA. Märkmeid looduse rollist Liivimaa 14. sajandi ajaloos; pp. 3–23
Priit RAUDKIVI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TERMINOLOGY PERTAINING TO ETHNIC RELATIONS AS USED IN LATE IMPERIAL RUSSIA; pp. 24–50
Toomas KARJAHÄRM
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

BALTI TALURAHVAKOOLIST RAHVUSKOOLI LÄVELE. Terminoloogilisi ja tüpoloogilisi vaatlusi; PP. 51–72
Väino SIRK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

NÕUKOGUDE FAKTORIST EESTI 12. MÄRTSI 1934. AASTA RIIGIPÖÖRDES; pp. 73–104
Magnus ILMJÄRV
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ELIIDI KRIIS EESTI ÜLIÕPILASSELTSIDE KULTUURIKRIITIKAS AASTAIL 1937–1940; pp. 105–120
Helena SEPP
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KATKESTATUD PAIGASEOSED: ARGENTINA EESTLASTE LAAGRIMÄLESTUSED; pp. 121–145
Aivar JÜRGENSON
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

POLICY OF TRANSITION: INDUSTRY IN THE ESTONIAN SSR DURING THE FIRST POST-WAR FIVE-YEAR PLAN (1946–1950); pp. 146–166
Maie PIHLAMÄGI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

WAS IT ALL PURE PROPAGANDA? JOURNALISTIC PRACTICES OF ‘SILENT RESISTANCE’ IN SOVIET ESTONIAN JOURNALISM; pp. 167–190
Epp LAUK, Tiiu KREEGIPUU
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AJALOOKIRJUTUS EKSIILIS: EESTI TEADUSLIK SELTS ROOTSIS; pp. 191–199
Olavi ARENS
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format